Witamy na stronie spółki Forbi
"Forbi" sp. z o.o.
ul. Bartosza Głowackiego 49c, 32-800 Brzesko
telefon 014 691-30-44, faks 014 665-00-44
NIP 869-18-94-210     Regon 120413930     KRS 0000290192
Kapitał zakładowy 50.000,00 zł, dokumentację spółki przechowuje:
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego