O nas


Forbi, to firma świadcząca usługi szkoleniowe i konsultacyjne, specjalizująca się w zarządzaniu projektami. Działamy na styku biznesu i nauki – obszaru, który w dobie XXI. wieku wymaga szczególnej uwagi. To od kompetencji pracowników, ich wiedzy i umiejętności zastosowania jej w praktyce zależy, jak dana firma będzie się rozwijała. To one decydują w jaki sposób zbuduje swoją przewagę konkurencyjną na rynku i ilu klientów będzie obsługiwała. Oferujemy więc szkolenia i konsultacje związane z wdrażaniem strategii rozwoju, analizą potrzeb przedsiębiorstwa, zarządzaniem projektami, zmianą czy procesami. Ten ostatni element jest szczególnie ważny – od umiejętności budowania procesów zależy, jak bardzo firma potrafi optymalizować swoje działania, ograniczać zbędne czynności, ułatwiać podejmowanie decyzji poprzez eliminację tzw. komina decyzyjnego.

Specjalizujemy się również we wdrażaniu systemów zarządzania jakością usług opartych na normach ISO 9001 i ISO 20000 – przygotowujemy firmy do procesu certyfikacji przez wybraną jednostkę akredytacyjną. Pomagamy przy definiowaniu procesów, procedur i przy opracowywaniu dokumentacji systemowej.

Osobną ofertę stanowią szkolenia związane z obsługą edytorów tekstu, narzędzi do tworzenia prezentacji, czy – bardzo przydatnych w bieżącej działalności – arkuszy kalkulacyjnych. Nakierowane są one na ich praktyczne wykorzystanie w konkretnych działaniach biznesowych.

Więcej informacji na temat świadczonych usług znajduje się z zakładce Nasze usługi.